logo

Accountancy

 

Het samenstellen van de jaarrekening

Iedere ondernemer heeft de jaarcijfers nodig. Enerzijds zijn deze cijfers van belang om u als ondernemer inzicht te verschaffen in de financiƫle positie van uw bedrijf, anderzijds kan de jaarrekening ook dienen als verantwoordingsinstrument richting bankier of andere financiers, aandeelhouders, kamer van koophandel, belastingdienst, etc.

 

Tussentijdse cijfers

Wij zijn van mening dat u als ondernemer continu op de hoogte moet zijn van de financiƫle positie van uw bedrijf. Hierdoor bent u in staat om tijdig bij te sturen waar nodig en in te springen op signalen.

 

Samenstelverklaring

 

Consolidatie

 

Bedrijfsprocesscan

Vanwege de groei of bijvoorbeeld gewijzigde marktomstandigheden, is het verstandig om regelmatig uw bedrijfsprocessen kritisch te bekijken. Enkele voorbeelden van falende bedrijfsprocessen zijn:

* Oplopende debiteurensaldo’s

* Kasverschillen

* Toenemende voorraadverschillen

* Toenemende klachten van afnemers en/of leveranciers

* Onzekerheid omtrent volledige facturering

 

Publicatiestukken

 

Diverse begrotingen en prognoses

 

Kostprijsberekening

 

Diverse analyses

 

Diverse adviezen