MOR Administratieve & Fiscale Dienstverlening B.V.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Bedrijfsadministratie

Debiteurenadministratie


het opstellen van verkoopfacturen
het inboeken van verkoopfacturen
het debiteurenbeheer


Crediteurenadministratie


het inboeken van inkoopfacturen
het betaalbaarstellen van inkoopfacturen


Kas-Bank-Giro-administratie


het inboeken van kas, bank- en giromutatieis


Ondersteuning en begeleiding bij het voeren van uw administratie


Het maken van balans en winst-en verliesrekening

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Het samenstellen van de jaarrekening

Iedere ondernemer heeft de jaarcijfers nodig. Enerzijds zijn deze cijfers van belang om u als ondernemer inzicht te verschaffen in de financiële positie van uw bedrijf, anderzijds kan de jaarrekening ook dienen als verantwoordingsinstrument richting bankier of andere financiers, aandeelhouders, kamer van koophandel, belastingdienst, etc.


Tussentijdse cijfers

Wij zijn van mening dat u als ondernemer continu op de hoogte moet zijn van de financiële positie van uw bedrijf. Hierdoor bent u in staat om tijdig bij te sturen waar nodig en in te springen op signalen.


Samenstelverklaring


Consolidatie


Bedrijfsprocesscan

Vanwege de groei of bijvoorbeeld gewijzigde marktomstandigheden, is het verstandig om regelmatig uw bedrijfsprocessen kritisch te bekijken. Enkele voorbeelden van falende bedrijfsprocessen zijn:

* Oplopende debiteurensaldo’s

* Kasverschillen

* Toenemende voorraadverschillen

* Toenemende klachten van afnemers en/of leveranciers

* Onzekerheid omtrent volledige facturering


Publicatiestukken


Diverse begrotingen en prognoses


Kostprijsberekening


Diverse analyses


Diverse adviezen

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Belastingadvies

Aangifte Omzetbelasting


Aangifte Loonheffingen


Aangifte Dividendbelasting


Aangifte Inkomstenbelasting


Aangifte Vennootschapsbelasting


Schenk-en Erfbelasting


Fiscaal Advies


Fiscale dienstverlening voor particulieren

het verzorgen van uw aangifte Inkomstenbelasting

het verzorgen van uw verzoek tot voorlopige teruggaaf

het verzorgen van uw aanvraag zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag

het indienen van bezwaarschriften

aanvragen uitstel voor het indienen van uw aangifte

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Het opstellen van de arbeidsovereenkomsten


Het opstellen van de beëindigingsovereenkomsten


Loonstroken


Aangifte loonheffingen


Jaaropgaven voor uw werknemers


Kostprijsberekeningen


Bruto-netto, netto-bruto berekeningen


Toetsing wettelijke regelingen


Het aan- en afmelden van u als werkgever


Eerste dagmelding werknemers


Aan- en afmelden van werknemers bij diverse pensioenfonds


CAO’s


U op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen en wets veranderingen

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Ondernemingsplan


Investeringsadvies


Advies bij het kiezen van de passende juridische vorm


Begeleiding bij het veranderen van de juridische vorm


Het samenstellen van diverse overeenkomsten


Volledige begeleiding van starters


Diverse adviezen