logo

Ondernemersadvies en startersbegeleiding

5 juni 2014

Premiekorting voor werkgevers

Vanaf 2014 kunnen werkgevers premiekorting krijgen voor de werknemersverzekeringen als ze een jongere werknemer met een uitkering in dienst nemen. Het kabinet wil hiermee de werkgelegenheid voor jongeren stimuleren. De regeling is tijdelijk en geldt tot 1 januari 2016.

Neemt u vanaf 1 januari 2014 jongere werknemers (van 18 tot 27 jaar) aan? Dan ontvangt u de premiekorting vanaf 1 juli 2014. De hoogte van de premiekorting is € 3.500 per jaar. Voor de periode van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 is de premiekorting dan € 1.750.

Een werkgever kan premiekorting krijgen als hij werknemers van 18 tot 27 jaar oud met een WW-uitkering of bijstandsuitkering aanneemt. De regeling is geldig zolang het arbeidscontract van de werknemer duurt, maar maximum van 2 jaar. De werknemer moet in dienst komen voor minimaal 32 uur per week en een arbeidscontract krijgen voor minimaal 6 maanden.