logo

Salarisadministratie en personeelsadvisering

27 november 2014

Werkkostenregeling

Hoe zit het ook alweer?

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat iedere verstrekking of vergoeding aan uw werknemers onder het belaste loon valt. Daarop bestaan enkele uitzonderingen, zoals de nihilwaarderingen en gerichte vrijstellingen.

Vrije ruimte. Daarnaast mag u op jaarbasis voor een bedrag ter grootte van 1,5% van de fiscale loonsom onbelast zaken vergoeden en verstrekken aan uw werknemers.

Eindheffing. Pas op het moment dat u hierboven komt, bent u over het meerdere een eindheffing van 80% verschuldigd.

Verplicht. De werkkostenregeling gaat verplicht in per 1 januari 2015, maar werkgevers mogen deze nieuwe regeling eerder al toepassen.

Voordeel mogelijk

Vrije ruimte voldoende. Uit onderzoek is gebleken dat tot nu toe pas zo'n 20% van de werkgevers is overgestapt op de werkkostenregeling. Terwijl voor driekwart van de werkgevers de forfaitair vrije ruimte (ruim) voldoende is om alle door hen verstrekte en vergoede zaken in op te nemen. U zou dus wel eens gebaat kunnen zijn bij een vroegtijdige overstap naar de werkkostenregeling.

Dat zit zo. Onder de huidige regels voor vergoedingen en verstrekkingen bestaan er eindheffingen. Als u deze zaken binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunt brengen, dan kunt u de afdracht van deze eindheffing voorkomen. En dit kan een aardig voordeel opleveren.

Onbelaste kostenvergoeding. Er zijn ook eenvoudiger voordelen te behalen. Zo kan onder de werkkostenregeling een onbelaste kostenvergoeding worden verstrekt waarmee de forfaitaire ruimte wordt gevuld. Als een dergelijke kostenvergoeding niet buitenproportioneel is, is dit een mooie manier om onbelast geld uit uw BV te ontvangen. Een onderbouwing is dan niet vereist.

Per kalenderjaar beslissen

Of u de werkkostenregeling toepast, moet blijken uit uw administratie. U moet bijhouden welke vergoedingen en verstrekkingen u aan werknemers heeft gedaan. Indien nodigmoeten deze worden opgenomenin de loonheffing.

In 2014. Per 1 januari 2014 kunt u nog wel vervroegd overstappen. Daarvoor is het van belang dat u nu al actie onderneemt.

Actie vereist

Als u namelijk met ingang van 1 januari 2014 de werkkostenregeling denkt te gaan toepassen, dan zult u allereerst goed in beeld moeten brengen welke vergoedingen en verstrekkingen er binnen uw bedrijf allemaal worden toegepast. Worden deze ook de komende jaren voortgezet? En hoe worden deze behandeld onder de werkkostenregeling? Een inventarisatie is zodoende vereist. Mogelijk is het zelfs nodig om enkele regelingen aan te passen. Overleg met uw werknemers kan noodzakelijk zijn en tijd vergen.

27 november 2013

Uitstel werkkostenregeling? Nee, bedankt!

Zoals bekend, is de verplichte invoering van de werkkostenregeling uitgesteld tot 1 januari 2015. U denkt misschien: dat zien we dan wel weer! Het eerder overstappen op de werkkostenregeling kan echter voordelig voor u uitpakken.

Hoe zit het ook alweer?

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat iedere verstrekking of vergoeding aan uw werknemers onder het belaste loon valt. Daarop bestaan enkele uitzonderingen, zoals de nihilwaarderingen en gerichte vrijstellingen.

Vrije ruimte. Daarnaast mag u op jaarbasis voor een bedrag ter grootte van 1,5% van de fiscale loonsom onbelast zaken vergoeden en verstrekken aan uw werknemers.

Eindheffing. Pas op het moment dat u hierboven komt, bent u over het meerdere een eindheffing van 80% verschuldigd.

Verplicht. De werkkostenregeling gaat verplicht in per 1 januari 2015, maar werkgevers mogen deze nieuwe regeling eerder al toepassen.

Voordeel mogelijk

Vrije ruimte voldoende. Uit onderzoek is gebleken dat tot nu toe pas zo'n 20% van de werkgevers is overgestapt op de werkkostenregeling. Terwijl voor driekwart van de werkgevers de forfaitair vrije ruimte (ruim) voldoende is om alle door hen verstrekte en vergoede zaken in op te nemen. U zou dus wel eens gebaat kunnen zijn bij een vroegtijdige overstap naar de werkkostenregeling.

Dat zit zo. Onder de huidige regels voor vergoedingen en verstrekkingen bestaan er eindheffingen. Als u deze zaken binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunt brengen, dan kunt u de afdracht van deze eindheffing voorkomen. En dit kan een aardig voordeel opleveren.

Onbelaste kostenvergoeding. Er zijn ook eenvoudiger voordelen te behalen. Zo kan onder de werkkostenregeling een onbelaste kostenvergoeding worden verstrekt waarmee de forfaitaire ruimte wordt gevuld. Als een dergelijke kostenvergoeding niet buitenproportioneel is, is dit een mooie manier om onbelast geld uit uw BV te ontvangen. Een onderbouwing is dan niet vereist.

Per kalenderjaar beslissen

Of u de werkkostenregeling toepast, moet blijken uit uw administratie. U moet bijhouden welke vergoedingen en verstrekkingen u aan werknemers heeft gedaan. Indien nodigmoeten deze worden opgenomenin de loonheffing.

In 2014. Per 1 januari 2014 kunt u nog wel vervroegd overstappen. Daarvoor is het van belang dat u nu al actie onderneemt.

Actie vereist

Als u namelijk met ingang van 1 januari 2014 de werkkostenregeling denkt te gaan toepassen, dan zult u allereerst goed in beeld moeten brengen welke vergoedingen en verstrekkingen er binnen uw bedrijf allemaal worden toegepast. Worden deze ook de komende jaren voortgezet? En hoe worden deze behandeld onder de werkkostenregeling? Een inventarisatie is zodoende vereist. Mogelijk is het zelfs nodig om enkele regelingen aan te passen. Overleg met uw werknemers kan noodzakelijk zijn en tijd vergen.